Kursus MS PowerPoint 2016 / 2019

Asas, Pertengahan, Lanjutan

Pengenalan

Microsoft PowerPoint adalah salah satu aplikasi utama di dalam MS Office.

Aplikasi ini sangat penting kepada kebanyakan pengguna khasnya untuk tujuan persembahan (presentation). Ia paling banyak digunakan dalam urusan harian di pejabat atau pelbagai bidang.

Kakitangan yang memiliki kemahiran dalam aplikasi MS PowerPoint akan dapat meningkatkan produktivit syarikat.

Banyak fungsi-fungsi yang patut dipelajari dalam MS PowerPoint supaya dapat menggunakan aplikasi ini dengan efektif lagi.

Memiliki kemahiran MS PowerPoint juga dapat membantu seseorang untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik dalam bidang yang berkaitan.

Objektif

Di akhir kursus peserta akan dapat:

  • Kemahiran menggunakan aplikasi penting MS PowerPoint untuk tugas harian dalam pekerjaan.

  • Mempelajari fungsi-fungsi penting yang ada di dalam aplikasi MS PowerPoint.

  • Meningkatkan lagi produktiviti kerja kerana kemahiran dalam aplikasi MS PowerPoint telah diperolehi.

  • Menambah keyakinan diri kakitangan dalam membuat tugasan yang diberikan oleh majikan.

Sasaran Peserta

√ Kakitangan yang terlibat dalam kerja-kerja yang berkaitan penggunaan MS PowerPoint.

√ Pekerja Profesional / Pekerja Sokongan.

√ Pelajar / individu awam yang ingin menambah skil dalam MS PowerPoint dan mencari peluang pekerjaan yang memerlukan kemahiran untuk aplikasi tersebut.

Metodologi

  • Latihan 100% secara praktikal 1 orang 1 komputer dengan
    ditunjukajar oleh tenaga pengajar.

  • Latihan mengikut topik-topik tertentu yang ditetapkan.

  • Latihan di dalam kelas supaya peserta lebih mahir dan mudah mengingati apa yang diajar.

Pra-syarat Kursus

Biasa menggunakan komputer dan mouse.

• Boleh membuat salinan (copy) , memindah, mencipta fail (new file / folder) di komputer.

• Perkara asas mengenai penggunaan komputer tidak akan diajar di dalam kursus

Kemudahan Kursus

√  Laptop dan Internet yang laju dan stabil disediakan untuk kursus yang diadakan di JomTraining Centre (JTC), Puchong Prima, Selangor. 

√  Capaian Internet secara wireless dan wired maksima sehingga 300Mbps.

√  PC dan Internet broadband bawa sendiri untuk kursus di luar JTC.

√  Makan dan minum disediakan untuk kursus anjuran JTC.

√  Support selepas kursus melalui sistem Helpdesk JomTraining.

√  Penginapan peserta tidak disediakan.

LO Diterima

Tahap

Asas (1 Hari)

Asas - Pertengahan (2 Hari)

Lanjutan (3 Hari)

Kenapa di JTC?

HRDF CLAIMABLE

SIJIL DIBERIKAN

BAHASA MELAYU

TRAINER BERPENGALAMAN

MUDAH FAHAM

LAPTOP DISEDIAKAN

WIRED / WIRELESS INTERNET

MAKAN & MINUM

DEKAT LRT

SUPPORT