Kursus Pembangunan Mobile Apps Flutter untuk Android & IOS.

Asas, Pertengahan, Lanjutan

Pengenalan

Dalam kursus ini, peserta akan belajar membangunkan native Mobile Apps untuk Android dan IOS dengan kod yang sama.

Peserta akan diajar menggunakan Flutter iaitu sebuah tool persekitaran pembangunan apps.

Flutter adalah perisian sumber terbuka (open source) dan boleh digunakan secara percuma.

Peserta juga akan belajar membangunkan aplikasi menggunakan plugin tersedia dan integrasi dengan pangkalan data.

Kelebihan menggunakan flutter sebagai alat pembangunan aplikasi kerana kod sumber yang sama boleh digunakan dalam pelbagai persekitaran seperti Android, iOS, Linux, Mac dan Windows.

Objektif

Di akhir kursus ini, peserta akan dapat:

 • Mengetahui bagaimana menggunakan Flutter dan tools berkaitan untuk membangun aplikasi mobile apps IOS dan Android.

 • Membina aplikasi Mobile Apps menggunakan pangkalan data.

 • Mengetahui faktor keselamatan dalam aplikasi Mobile Apps.

Sasaran Peserta

√  Kakitangan kerajaan atau swasta yang terlibat dalam pembangunan sistem dan ingin membangunkan sendiri mobile apps untuk jabatan / agensi atau syarikat.

√  Web Developer / System Developer / Software Engineer / Programmer yang ingin meningkatkan tahap / skil pengetahuan dalam pembangunan mobile apps.

√  Pelajar / individu awam / kakitangan yang ingin tahu cara membangunkan mobile apps secara koding (programming).

Keperluan Kursus

 • Pengetahuan asas dalam mana-mana bahasa pengaturcaraan adalah dimestikan kerana pembangunan native ini menggunakan kaedah programming single codebase.

 • Pengetahuan asas / pertengahan dalam CSS, HTML, JavaScript, PHP & MySQL adalah kelebihan.

 • Capaian internet yang laju dan stabil.

 • Komputer yang menggunakan operasi Windows (dikemaskini) dengan ruangan hard disk minima 10GB dan 4GB RAM.

Metodologi

 • Latihan secara 100% praktikal 1 orang 1 komputer.

 • Latihan membina aplikasi contoh untuk mudah memahami bab yang dipelajari.

 • Menguji aplikasi di peranti mudah alih sebenar seperti di telefon bimbit.

 • Cara-cara menerbitkan aplikasi di penyedia Play Store (option).

Kemudahan Kursus

√  Laptop dan Internet yang laju dan stabil disediakan untuk kursus yang diadakan di JomTraining Centre (JTC), Puchong Prima, Selangor. 

√  Capaian Internet secara wireless dan wired maksima sehingga 300Mbps.

√  PC dan Internet broadband bawa sendiri untuk kursus di luar JTC.

√  Makan dan minum disediakan untuk kursus anjuran JTC.

√  Support selepas kursus melalui sistem Helpdesk JomTraining.

√  Penginapan peserta tidak disediakan.

LO Diterima

Tahap

Asas - Pertengahan (3 Hari)

Asas - Lanjutan (5 Hari)

Kenapa di JTC?

HRDF CLAIMABLE

SIJIL DIBERIKAN

TRAINER BERPENGALAMAN

BAHASA MELAYU

MUDAH FAHAM

DEKAT LRT

MAKAN & MINUM

WIRED / WIRELESS INTERNET

LAPTOP DISEDIAKAN

SUPPORT

BERSIH & SELESA